Details

Title

Przestrzenne uwarunkowania gospodarki odpadami w środowisku zamieszkania

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2011

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865
×