B No 4 / 2013
 1.  Barbara z Zielińskich Borsa:
  „Wujek”
 2. Andrzej Zieliński :
  Życie trudne, ale pogodne
 3. Jacek Jadacki :
  Miscellanea Kazimierza Ajdukiewicza
 4. Jacek Nowaczyk :
  O twórczości Kazimierza Ajdukiewicza
 5. Irena Bednarz :
  O Kazimierzu Ajdukiewiczu w publikacjach autorów polskich
 6. Jan Woleński :
  Konwencjonalizm a prawdziwość
 7. Adam Grobler :
  Renowacja radykalnego konwencjonalizmu
 8. Tadeusz Szubka :
  Płaszczyzny sporu o realizm: Kazimierz Ajdukiewicz i Michael Dummett
 9. Damian Leszczyński :
  Czy Ajdukiewicz był realistą?
 10. Witold Marciszewski :
  Ajdukiewicz alternatywny: pragmatysta i platonik
 11. Mariusz Grygianiec :
  Ajdukiewicz przeciw reizmowi
 12. Janusz Maciaszek :
  Holistyczna teoria znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza. Próba krytycznej analizy
 13. Paweł Grabarczyk :
  Dyrektywalna teoria znaczenia jako teoria znaczenia wąskiego
 14. Natalia Karczewska :
  Dyrektywalna teoria znaczenia a problem bezbłędnej niezgody
 15. Marek Nowak :
  Zakres i treść nazwy wedug Kazimierza Ajdukiewicza (zastosowanie związków Galois)
 16. Janusz Kaczmarek :
  Ontologia i semiotyka pojęcia w sensie logicznym i treści nazw
 17. Łukasz Kowalik :
  Logiczny charakter zdań wyobraźniowych, ich semantyka i ontologia
 18. Anna Jedynak :
  Ajdukiewicz: granice racjonalizmu
 19. Adam Nowaczyk :
  Zagadnienie uzasadniania
 20. Renata Ziemińska :
  Ajdukiewicza eksternalistyczna odpowiedź na sceptycyzm
 21. Maciej Chlewicki :
  O tak zwanych nieklasycznych koncepcjach prawdy według Ajdukiewicza
 22. Adam Olech :
  O semantycznej i formalnej teorii poznania. Ajdukiewicz – Suszko – Woleński
 23. Adriana Schetz :
  Uzasadnienie zdań spostrzeżeniowych: Ajdukiewicz, McDowell, Davidson
 24. Jacek Jadacki :
  Twórczość i wolność w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza*
 25. Jacek Hołówka :
  Trzy zasady sprawiedliwości
 26. Ryszard Kleszcz :
  Ajdukiewicz: nauki humanistyczne, antynaturalizm, metodologia rozumiejąca
 27. Michał R. Węsierski :
  Wokół logicznej metodologii nauk humanistycznych
 28. Katarzyna Ossowska :
  Logiczne podstawy nauczania, czyli rozważania o kulturze logicznej i podstawach rzetelnego myślenia