B No 2 / 2014

Pamięci Aleksego Łosiewa

 1. LILIANNA KIEJZIK:
  Wprowadzenie
 2. JACEK UGLIK :
  O istocie filozofowania Aleksego Łosiewa
 3. ELENA TACHO-GODI :
  „Rytuał” i „obrzęd” w opowiadaniu Aleksego Łosiewa Tеаtroman
 4. JANUSZ DOBIESZEWSKI :
  Łosiew o Sołowjowie
 5. JUSTYNA KROCZAK :
  Tadeusza Zielińskiego i Aleksego Łosiewa rozważania nad antykiem
 6. TERESA OBOLEVITCH :
  Estetyka w rozumieniu Władysława Tatarkiewicza i Aleksego Łosiewa. Próba analizy porównawczej
 7. LILIANNA KIEJZIK :
  Sergiusz Bułgakow i Aleksy Łosiew, czyli o przyjaźni niemożliwej
 8. Wywiad z AZĄ TACHO-GODI :
  „Rozpoczynać trzeba zawsze od Homera...”
 9. ALEKSY ŁOSIEW :
  Kobieta-myśliciel (fragment powieści)
 10. ELENA TACHO-GODI :
  O powieści Aleksego Łosiewa Kobieta-myśliciel

Rozprawy

 1. DOROTA ZYGMUNTOWICZ :
  Rola myślenia utopijnego w starożytnej Grecji
 2. ZBIGNIEW DROZDOWICZ :
  Możliwości ludzkiego poznania. Perspektywa Kartezjańska
 3. ANDRZEJ J. NORAS :
  Rzecz sama w sobie jako problem
 4. DARIUSZ SAGAN :
  Wnioskowanie o projekcie a warunek niezależnej wiedzy o projektancie
 5. HANNA URBANKOWSKA :
  Heidegger i myśl Wschodu – w poszukiwaniu wspólnych dróg
 6. DANIEL SOBOTA :
  Heidegger i neopozytywizm. U źródeł rozłamu filozofii XX wieku
 7. OLGA BIALER :
  Pomiędzy hermeneutycznym rozumieniem w dialogu a etyką odpowiedzialności. Hansa-Georga Gadamera oraz Emmanuela Levinasa droga ku Innemu
 8. PAWEŁ OKOŁOWSKI :
  Dwa pesymizmy antropologiczne: Elzenberg i Bierdiajew

Recenzje

 1. LILIANNA KIEJZIK :
  Symbol w teologii i estetyce T. OBOLEVITCH, Od onomatodoksji do estetyki. Aleksego Łosiewa koncepcja symbolu
 2. EWELINA TOPOLSKA :
  Wokół Aleksego Łosiewa rozumienia filozofii J. UGLIKA, E. TACHO-GODI, L. KIEJZIK (red.), Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku