B No 3 / 2014

Tego nie można przeoczyć

 1. ADAM NOWACZYK:
  Zrozumieć Tarskiego
 2. JAN WOLEŃSKI :
  Zrozumieć Tarskiego czy zrozumieć teorię prawdy Tarskiego?
 3. ROMAN MURAWSKI :
  Na marginesie artykułu prof. Adama Nowaczyka „Zrozumieć Tarskiego”
 4. ADAM NOWACZYK :
  Odpowiedź

Peter Thomas Geach

 1. JACEK JADACKI :
  Piotr Tomasz Geach
 2. JAN WOLEŃSKI :
  Wspomnienie o Peterze Geachu
 3. ADAM CHMIELEWSKI :
  Prywatny język Petera Geacha
 4. TADEUSZ SZUBKA :
  Filozofia w ujęciu Petera Thomasa Geacha
 5. KRZYSZTOF CZERNIAWSKI :
  Geach o prawdzie
 6. JUSTYNA GRUDZIŃSKA :
  Geach a problem anafory niezwiązanej
 7. WŁODZIMIERZ GALEWICZ :
  Geach o niedobrym rozumieniu dobra
 8. JACEK HOŁÓWKA :
  Logika i teologia

Rozprawy

 1. WOJCIECH ROSTWOROWSKI :
  Zagadki Russella a nazwowa interpretacja deskrypcji określonych
 2. BARTOSZ KALUZIŃSKI :
  Normatywność znaczenia jako odpowiednik doboru naturalnego. Krytyczne studium teleosemantyki
 3. ANNA GŁĄB :
  Siła problematyczności moralnej w Annie Kareninie Lwa Tołstoja
 4. ZBIGNIEW AMBROŻEWICZ :
  Maska i dialog, czyli Szestow hermeneutyczny
 5. MARTA SZABAT :
  Dlaczego to, o co się troszczymy, jest dla nas ważne? Uwagi na marginesach eseju Harry’ego Frankfurta
 6. MARTA ZARĘBA, ADAM ANDRZEJEWSKI :
  Scenariusz a widowisko teatralne. Rozważania z zakresu ontologii dzieła teatralnego

Kronika

 1. FILIP TARANIENKO :
  Międzynarodowa konferencja „Homo Mysticus: Nicolas of Cusa and Rhineland Mysticism” (Warszawa, 2-3.10.2014)