B No 4 / 2014

Wprowadzenie

 1. IRENA BEDNARZ:
  Polscy filozofowie wobec Poppera

Nauka, falsyfikacjonizm, indukcja

 1. JAN WOLEŃSKI:
  Status stwierdzeń metanaukowych
 2. ROBERT POCZOBUT:
  Granice redukcji
 3. MAREK WOSZCZEK:
  Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa a teoria kwantowa. Krytyczna retrospekcja
 4. ANNA WÓJTOWICZ:
  Falsyfikacjonizm a test hipotezy zerowej
 5. KRYSTYNA MISIUNA:
  Popper jako antyindukcjonista
 6. MACIEJ SOIN:
  O sporze Poppera z Wittgensteinem

Racjonalizm i schemat pojęciowy

 1. RYSZARD KLESZCZ:
  Karl Popper: kłopoty z racjonalizmem, kłopoty z filozofią
 2. KRZYSZTOF SZLACHCIC:
  Dwa problemy Popperowskiego krytycznego racjonalizmu
 3. ADAM GROBLER:
  Hermeneutyka Poppera a problem niejednomyślności
 4. ANNA JEDYNAK:
  O Popperowskiej krytyce mitu schematu pojęciowego
 5. JANUSZ MACIASZEK:
  Poppera i Davidsona krytyka mitu schematu pojęciowego

Epistemologia i ewolucja

 1. JOANNA GĘGOTEK:
  Popper a ewolucjonizm
 2. ANDRZEJ STĘPNIK:
  Wiedza zwierząt w filozofii Poppera
 3. SŁAWOMIR LECIEJEWSKI:
  Ewolucyjna teoria epistemologiczna metodą algorytmów genetycznych
 4. ADRIAN KUŹNIAR:
  Rola efektu Baldwina w filozofii biologii Karla R. Poppera

Historia i społeczeństwo

 1. SŁAWOMIR MAZUREK:
  Poppera przygody z filozofią historii
 2. MACIEJ CHLEWICKI:
  Społeczeństwo otwarte i jego przyjaciele. O Popperowskiej interpretacji Marksa
 3. HALINA WALENTOWICZ:
  Wrogowie społeczeństwa otwartego?

Estetyka

 1. AGNIESZKA BANDURA:
  Dlaczego pędzel nie jest inteligentniejszy od malarza?
 2. ADAM ANDRZEJEWSKI, MARTA ZARĘBA:
  Ontologia dzieła sztuki a Karla Poppera koncepcja trzeciego świata
 3. JOANNA KLARA TESKE:
  Myśl Karla R. Poppera a współczesne badania nad sztuką

Trzy światy

 1. JANUSZ KACZMAREK:
  Ontologiczny opis Popperowskiego świata 3
 2. JACEK HOŁÓWKA:
  Tożsamość podmiotu
 3. KRZYSZTOF GAJEWSKI:
  Między światami. Karl Popper o problemie psychofizycznym
 4. MARIUSZ GRYGIANIEC:
  Dwa argumenty przeciw materializmowi