B No 1 / 2015

Polemika

 1. Adam Nowaczyk :
  Jak czytać Ajdukiewicza?
 2. Janusz Maciaszek :
  Składalność znaczeń w teorii dyrektywalnej
 3. Adam Nowaczyk:
  Odpowiedź Januszowi Maciaszkowi

Rozprawy

 1. Ryszard Kleszcz:
  Kazimierz Twardowski o kształceniu filozofów
 2. Roman Murawski:
  Henryk Struve i Władysław Biegański – między tradycyjną a nową logiką
 3. Andrzej Książek:
  Filozofia Władysława Tatarkiewicza
 4. Filip Pachla:
  Antyreligijny program Davida Hume’a
 5. Grzegorz Klicki:
  Jednoznaczność w języku religijnym? Analiza krytyczna koncepcji Williama Alstona
 6. Sławomir Piechaczek:
  Philosophia corporea jako ideał filozoficznego myślenia w ujęciu Emila Ciorana
 7. Jakub Tercz:
  Bliźni w filozofii Deleuze’a
 8. Katarzyna Gurczyńska-Sady:
  Czy przestaniemy być ludzcy? Kafka, Arendt i Agamben
 9. Jerzy Bobryk, Aleksandra Horecka:
  Nieuchwytna intersubiektywność
 10. Rafał Palczewski:
  W poszukiwaniu modelu wrażliwości kontekstowej czasownika „wiedzieć”
 11. Artur Koterski:
  Zarys ISOTYPE’u. Idea statystyki obrazkowej Metodą Wiedeńską

Recenzje

 1. Marek Łagosz:
  Realizm spekulatywny, czyli o „czworzeniu się” przedmiotów (G. Harman, Traktat o przedmiotach, przeł. M. Rychter, Warszawa 2013)
 2. Damian Leszczyński:
  Ontologia wirtualności (J. Gurczyński, Czym jest wirtualność, Lublin 2013)
 3. Sylwia Wilczewska:
  O sceptycyzmie bez sceptycyzmu (R. Ziemińska, Historia sceptycyzmu, Toruń 2013)
 4. Adam Chmielewski:
  Z punktu widzenia kobiety (A. Derra, Kobiety (w) nauce, Warszawa 2013) Przegląd Filozoficzny nr 1/2015 (93), s. 277-286