B No 2 / 2015

Status zwierząt

 1. WŁODZIMIERZ TYBURSKI:
  Człowiek i świat zwierząt w horyzoncie myślowym doby nowożytnej (wybrane stanowiska)
 2. JAN WOLEŃSKI:
  Szowinizm gatunkowy, humanitaryzm i animalocentryzm
 3. JACEK ŁOJEK, ANNA ŁOJEK:
  Człowiek i koń – próba równoważenia interesów
 4. TADEUSZ KALETA:
  Antrozoologia, albo przewartościowanie relacji ze zwierzętami
 5. JACEK HOŁÓWKA:
  Czy istnieją zwierzęta ze statusem osoby?

Religia

 1. KATARZYNA KLECZKOWSKA:
  Wegetarianizm a ofiara ze zwierząt w starożytności – pomiędzy postulatem a praktyką
 2. MIROSŁAW PAWLISZYN:
  O możliwości zbawienia zwierzęcia innego niż człowiek
 3. MACIEJ CHLEWICKI:
  Chrześcijaństwo a współczesne pojmowanie relacji człowiek – zwierzę
 4. ŁUKASZ KOWALIK:
  Humanistyczny sens antropomorfizmu

Etyka

 1. WŁODZIMIERZ GALEWICZ:
  Konsekwencjalizm, dobro zwierząt i pierwszeństwo ludzi
 2. JOANNA GÓRNICKA-KALINOWSKA:
  Czy jesteśmy coś winni zwierzętom?
 3. RENATA ZIEMIŃSKA:
  Moralne argumenty za wegetarianizmem
 4. KATARZYNA DE LAZARI-RADEK:
  Czy wolno zabijać szczęśliwe zwierzęta?
 5. MICHAŁ PIEKARSKI:
  Czy pytanie o myślenie zwierząt jest pytaniem z zakresu etyki? Dyskusja na tle poglądów Kartezjusza

Prawo i nauka

 1. WOJCIECH HERMELIŃSKI:
  Ludzie gorsi od zwierząt? Karanie okrucieństwa wobec zwierząt
 2. TOMASZ PIETRZYKOWSKI:
  Problem podmiotowości prawnej zwierząt z perspektywy filozofii prawa
 3. MICHAŁ PEŁKA:
  Teoria ważenia dóbr w ujęciu Roberta Alexy’ego w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego
 4. JÓZEF DULAK:
  Metody alternatywne do badań na zwierzętach
 5. ANDRZEJ ELŻANOWSKI:
  Moralność naukowców eksperymentujących na zwierzętach
 6. ZBIGNIEW PIETRZAK:
  Uczeni i zwierzęta. O interakcjach i wynikających z nich barierach w procedurach badawczych
 7. ANNA POTEMPSKA:
  Zasada zastąpienia w badaniach eksperymentalnych modelujących procesy biochemiczne u ludzi

Literatura i sztuki wizualne

 1. GABRIELA KURYLEWICZ:
  Pies filozoficzny — na marginesie metafizyki Platona i Tomasza z Akwinu
 2. MAŁGORZATA A. PENIŃSKA:
  Między parabolą a żywym stworzeniem. Nauczyciele sieroty J.I. Kraszewskiego
 3. DARIUSZ PIECHOTA:
  Wizerunki zwierząt w horrorze przełomu XIX i XX wieku
 4. AGNIESZKA BANDURA:
  Zwierzęta w sztuce współczesnej: sacrum – decorum – profanum

Świadomość i poznanie

 1. ARKADIUSZ GUT, ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI:
  Czy reprezentacje mentalne zwierząt są nieprzezroczyste?
 2. WOJCIECH PISULA:
  Poziomy świadomości
 3. GRZEGORZ FRANCUZ:
  Czy świadomość zwierząt jest antropomorficzną iluzją?
 4. ADRIANA SCHETZ:
  Nie(neo)behawiorystyczne teorie uczenia się ludzi i innych zwierząt
 5. DARIUSZ GZYRA:
  Zdolność do odczuwania w teorii praw zwierząt Toma Regana
 6. BOGDAN DZIOBKOWSKI:
  Czy zwierzęta mają doznania?