B No 3 / 2015

 

Rozprawy

 1. ZBIGNIEW DROZDOWICZ:
  Oświeceniowa destrukcja współczesnej kultury w świetle poglądów Alasdaira MacIntyre’a
 2. ANNA GŁĄB:
  Świat po apokalipsie. Etyka według Cormaca McCarthy’ego
 3. SZYMON SZCZĘCH:
  Myślenie a kwestia zła. Unde bonum? w filozofii Hannah Arendt
 4. ANDRZEJ DĄBROWSKI:
  Kontrowersje wokół intencjonalnego charakteru emocji
 5. JOANNA KOMOROWSKA-MACH:
  Pojęcie introspekcji w psychologii potocznej
 6. MICHAŁ BIAŁEK:
  Przegląd badań współczesnej kognitywistyki nad efektem przekonań
 7. KINGA JĘCZMIŃSKA:
  Trzy antykartezjańskie teorie świadomości
 8. TOMASZ KORBAK:
  Apercepcja transcendentalna w kantowskim modelu epigenezy czystego rozumu
 9. PIOTR ŁACIAK:
  Racjonalność świata jako irracjonalny fakt w filozofii krytycznej Kanta
 10. ŁUKASZ BOROWIECKI:
  Miejsce „tego, co mistyczne” w strukturze Traktatu Wittgensteina
 11. JACEK JAROCKI:
  Historyczne i systematyczne ujęcie monizmu neutralnego
 12. KATARZYNA WEJMAN:
  Doświadczenie obrazu w fenomenologii E. Husserla i J.-P. Sartre’a
 13. ADAM CHMIELEWSKI:
  Teoria działania w zastosowaniu do sztuki
 14. MARTA ZARĘBA:
  Interpretacja działań negatywnych w świetle Davidsonowskiej teorii działania
 15. MATEUSZ ŁEŁYK:
  O dwóch podejściach do analizy związków forycznych


Recenzje

 1. WOJCIECH SADY:
  Nieodpowiedzialnie o związkach epistemologii z nauką (W. Grygiel, Stephana Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość, Kraków 2014)
 2. IRENA MAKAREWICZ:
  Kto tu naprawdę rządzi? (M.S. Gazzaniga, Kto tu rządzi – ja czy mój mózg?, Sopot 2013)