B No 4 / 2015
 1. SZEWACH WEISS:
  Wspomnienia ze spotkania z Martinem Buberem
 2. IRENA BEDNARZ:
  Martin Buber w ocenie polskich filozofów
 3. MARTIN BUBER:
  Eliasz


Wiara i tradycja

 1. STANISŁAW KRAJEWSKI:
  Czy Martin Buber był filozofem żydowskim?
 2. MAREK NOWAK:
  Dwa typy wiary? Św. Tomasz i inni
 3. IWONA ALECHNOWICZ-SKRZYPEK:
  Dwa typy milczenia
 4. JAROMIR BREJDAK:
  Buberowski projekt religii jako obecności
 5. BOŻENA LISTKOWSKA:
  Walka o realistyczną wizję Boga, człowieka i świata w myśli Martina Bubera
 6. KATARZYNA KORNACKA-SAREŁO:
  Ontologia kabały żydowskiej oraz jej etyczne implikacje w myśli dialogicznej Martina Bubera
 7. DOROTA HALINA KUTYŁA:
  Chasydzka baśń Bubera

Dialog i mistyka

 1. AGATA KŁOCIŃSKA:
  Relacja Ja-Ty według Martina Bubera a doświadczenie mistyczne
 2. MARTA SZABAT:
  Problematyczność relacji Ja-Ty w pismach Martina Bubera
 3. WITOLD P. GLINKOWSKI:
  Dialogiczna diagnoza inicjacji etycznej, czyli Buber wobec pytania o źródło moralności
 4. MAŁGORZATA JANTOS:
  Filozofia dialogu przeciw paternalizmowi w medycynie
 5. ARTUR JEWUŁA:
  Emmanuela Lévinasa z Martinem Buberem spór o wzajemność relacji
 6. MAGDALENA SZKWAREK:
  Jorge Luis Borges i Martin Buber – dialog pisarza z filozofem


Pomysły i powinności

 1. TADEUSZ GADACZ:
  Problem relacji społecznych w filozofii Martina Bubera
 2. ANNA JEDYNAK:
  Buber: odpowiedzialność i sens
 3. RENATA WIECZOREK:
  Filozofia Martina Bubera z perspektywy epistemologicznej
 4. ŁUKASZ KOWALIK:
  Martin Buber i teologia niezależna
 5. MAŁGORZATA PRZANOWSKA:
  Buberowska filozofia wychowania jako wezwanie do radykalności dialogicznego spotkania
 6. OLGA BIALER:
  Filozofia polityczna Martina Bubera – realna „trzecia droga” czy anarchistyczna utopia?


Kontrowersje i niedopowiedzenia

 1. JERZY PROKOPIUK:
  Martin Buber i C.G. Jung w sporze
 2. WOJCIECH HANUSZKIEWICZ:
  Zasada dialogiczna w ujęciu Martina Bubera i Wilhelma von Humboldta
 3. FILIP GOŁASZEWSKI:
  Intersubiektywność w ujęciu Martina Bubera i Edmunda Husserla. Porównanie teorii
 4. JANUSZ DOBIESZEWSKI:
  Buber, Bachtin i rosyjskie okolice
 5. SŁAWOMIR MAZUREK:
  Buber i rosyjski renesans. Paralelizmy i granice
 6. JACEK HOŁÓWKA:
  Przebłyski relacji wewnętrznych
 7. BOGDAN DZIOBKOWSKI:
  Religia u Wittgensteina i Bubera