B No 3 / 2016

Konwencjonalizm

1. Krzysztof Szlachcic
Wprowadzenie

2. Anastasios Brenner
Duhem: konwencja, klasyfikacja i kryteria wyboru

3. Anna Jedynak
Konwencjonalizm: trzy wizje

4. Jean–François Stoffel
Powrót do kontrowersyjnego dzieła Pierre’a Duhema: Essai sur la notion de théorie physique de Platon à Galilée

5. Tomasz Rzepiński
Współczesne aspekty tezy Duhema-Quine’a. Analiza procesu rewizji wiedzy w kardiologii inwazyjnej

6. Wojciech Sady
Zasady konwencjonalizmu Poincarégo a relatywistyczna rewolucja w fizyce

7. Mateusz Kotowski
Konwencjonalizm a realizm: Poincaré i Duhem wobec statusu poznawczego nauk przyrodniczych

8. Artur Koterski
Neurath, decyzjonizm i pierwsze recenzje empiryzmu logicznego

9. Michał Gmytrasiewicz
Gaston Milhaud – niedoceniany współtwórca francuskiego konwencjonalizmu

10. Damian Leszczyński
Jak być dobrym konwencjonalistą?

11. Krzysztof Szlachcic
O przesądach na temat francuskiego konwencjonalizmu

Rozprawy

12. Andrzej Walicki
Słowo o przyjacielu: Zbigniew Ogonowski

13. Józef Bremer
Michał Dziewicki – edytor, logik, lektor, tłumacz, powieściopisarz

14. Marta Dmuchowska
Współczesne interpretacje wedantyjskiej „niewiedzy”

15. Ewa Drzazgowska
Kłopoty z semantyczną eksplikacją „ja”, czyli o tym, jak semantyka staje się metafizyką

16. Mateusz Karwowski
Eksternalizm Putnama i Burge’a w świetle filozofii późnego Wittgensteina

17. Joanna Trzópek
Dwie próby naturalizacji świadomości fenomenalnej: neuro- i heterofenomenologia

18. Mariusz Grygianiec
O banalności animalizmu

Polemiki

19. Jacek Jadacki
O antynomii zdarzeń przyszłych (M. Tkaczyk, Futura contingentia, Lublin 2015)

20. Piotr Kozak
Jakiej fenomenologii potrzebuje filozofia umysłu? (S. Gallagher, D. Zahavi, Fenomenologiczny umysł, Warszawa 2015)

Recenzje
21. Krzysztof Szlachcic
O źródłach nowoczesnej teorii wiedzy (Les textes fondateurs de l’épistémologie française, éd. A. Brenner, Paris 2015)