B No 2 / 2011
 1. MATEUSZ FALKOWSKI:
  Świadomość, umysł, filozofia
 2. MARCIN JAŻYŃSKI:
  Qualia w chińskim pokoju. Obliczanie i świadomość fenomenalna
 3. MARCIN MIŁKOWSKI:
  Jak udawać dualistę, wprowadzając epicykle do funkcjonalizmu?
 4. LEON CIECHANOWSKI:
  Mechanika kwantowa a Świadomy umysł
 5. MARCIN PORĘBA:
  Jak to jest być Chalmersem, który ma rację?
 6. MARCIN GOKIELI:
  Czy życia można nauczyć się z książek?
 7. WOJCIECH WCIÓRKA:
  Monizm, aspekty i relatywizacja predykatów
 8. PRZEMYSŁAW WEWIÓR:
  Francisa Bacona hermeneutyka praw przyrody. Eksperyment jako środek interpretacji natury
 9. PIOTR DEHNEL:
  O nowej interpretacji Traktatu logiczno-fi lozofi cznego Ludwiga Wittgensteina
 10. ROMAN MURAWSKI:
  Filozofia matematyki i logiki w lwowskiej szkole matematycznej
 11. IWO ZMYŚLONY:
  Geneza koncepcji nauki Michaela Polanyiego – krytyka ideału obiektywistycznego
 12. WITOLD PŁOTKA:
  O intencjonalności i reprezentacji
 13. TOMASZ ZARĘBSKI:
  Intersubiektywność i obiektywność w kontekście inferencjalizmu
 14. TOMASZ A. PUCZYŁOWSKI:
  O argumencie z niewiedzy i logice sceptycyzmu
 15. KRYSTYNA MISIUNA:
  Czy istnieją niepoznawalne prawdy?
 16. WOJCIECH ROSTWOROWSKI:
  Vanna McGee przykład z wyborami prezydenckimi: ekwiwokacja?
 17. KATARZYNA GURCZYŃSKA-SADY:
  Konstruktywizm i dekonstrukcja podmiotu a tak zwany stan nadmiaru we współczesnej humanistyce
 18. ANNA BROŻEK:
  Kilka uwag na marginesie artykułu Filipa Kawczyńskiego Odpowiedzi na pytania z pytajnikiem „kto?”
 19. FILIP KAWCZYŃSKI:
  Problemy z pojęciem konkluzywności – w odpowiedzi na komentarz Anny Brożek
 20. ANDRZEJ ŁAPICKI, KLEMENS SZANIAWSKI:
  Jak wywiad, to wywiad