B No 2 / 2012
 1. Stróżewski, Władysław :
  O przeświadczeniach
 2. Grzegorczyk, Andrzej :
  Światopoglądowa integracja ludzkiej wiedzy
 3. Kasprzyk, Zuzanna :
  Kontrastywizm i kontekstualizm w metaetyce i teorii decyzji
 4. Kłos, Jan :
  Pewność zdania a pewność osoby – czyli o strukturze przyświadczenia
 5. Saja, Krzysztof :
  Eliminacja etyki a realizm racji
 6. Szutta, Natasza :
  Dwie strategie dyskusji z sytuacjonistyczną krytyką współczesnej etyki cnót
 7. Świtała, Ireneusz Marian :
  Etyka jako przestrzeń świata społecznego w perspektywie utylitaryzmu. J.S. Mill i jego filozofia użyteczności
 8. Baum, Ewa / Wiertlewska-Bielarz, Jadwiga :
  Z czyjej perspektywy dyskutować o legalizacji handlu narządami?
 9. Kania, Witold :
  „Tak” czy „Nie” dla adopcji embrionów?
 10. Wójcik, Bogusław :
  Czy śmierć mózgu jest śmiercią? O jednym z wątków nieobecnej w Polsce debaty bioetycznej
 11. Gasparski, Wojciech :
  Ile etyki w etyce biznesu?
 12. Gospodarek, Tadeusz :
  Perspektywa ontologiczna w naukach o zarządzaniu
 13. Olewicz, Tadeusz :
  Dziennikarz w roli moderatora, czyli o odpowiedzialności ludzi mediów za jakość debaty publicznej
 14. Zboroń, Halina :
  Zagadnienie wyboru etycznego w ekonomii
 15. Malec, Andrzej :
  O pojęciu odpowiedzialności prawnej
 16. Małecka, Magdalena :
  Czy zastosowanie teorii decyzji do prawa prowadzi do paradoksu?
 17. Kucharewicz, Joanna / Roszkowska, Agnieszka / Trepka-Starosta, Justyna :
  Hierarchia wartości a uczestnictwo w podkulturze przestępczej (na przykładzie nastoletnich sprawców przestępstw)
 18. Kulas, Piotr :
  Socjologiczne niekonsekwencje filozofii. Kilka uwag o aporiach teorii społecznej
 19. Kłosiński, Kazimierz A. :
  Racjonalność egzystencjalna ludzkości w XXI wieku
 20. Musiał, Grażyna :
  Wiodące idee w filozofii społecznej Friedricha Augusta von Hayeka
 21. Zuziak, Władysław :
  Czy aksjologia może przezwyciężyć ponowoczesny kryzys wartości?
 22. Borowicz, Anna :
  Metody docierania do aksjologicznego wymiaru rzeczywistości w filozofiach działania Paula Ricoeura i Józefa Tischnera
 23. Wesołowska, Agnieszka :
  Aksjologiczna interpretacja świadomości egotycznej. Od „ja” transcendentalnego do „ja” aksjologicznego
 24. Kawalec, Anna :
  Przyjemność i działanie w performansie, performatyce i sztukach performatywnych
 25. Myoo, Sidey :
  Lepiej chodźmy zapytać robota... (wstęp do technoantropologii)
 26. Ilnicki, Rafał :
  Doświadczenie teowirtualności
 27. Korab-Karpowicz, W. Julian :
  Habermas i (nie)świadomość tego, co zostało utracone
 28. Waloszczyk, Konrad :
  O micie rozłamanym w filozofii religii i teologii
 29. Wójtowicz, Marek :
  Współczesna debata wokół koncepcji woluntaryzmu doksastycznego
 30. Czajka, Łukasz :
  Człowiek jako cierpiące ciało w filozofii Johna D. Caputo
 31. Smrokowska-Reichmann, Agnieszka :
  Między homo immunologicus a homo repetitivus. Koncepcje antropologiczne Petera Sloterdijka – notatki na marginesie Du mußt dein Leben ändern
 32. Bąk-Zawalski, Aleksandra :
  Płeć kulturowa w dyskursie literackim Ruth Klüger
 33. Krajewski, Stanisław :
  Refleksja o filozofii dialogu, a raczej filozofii w innych osobach
 34. Glinkowski, Witold P. :
  Próba dialogicznej odpowiedzi na biblijne pytanie o bliźniego
 35. Skorulski, Krzysztof :
  Poszukiwania początku dialogu: Ebner i Freire
 36. Woźniak, Cezary :
  Horror metaphysicus. Transcendencja a pragnienie obecności
 37. Zouhar, Jan :
  Moralna transcendencja ludzkiego życia w świecie (Jan Patočka 1946)
 38. Żywiołek, Artur :
  Transcendentalia Zbigniewa Herberta. Przyczynek do portretu cynika
 39. Chyrowicz, Barbara :
  Nuda Makropulos
 40. Hołówka, Jacek :
  Śmierć w filozofii i w operze