B No 3 / 2012
 1. Urbaniak, Rafał :
  Abstrakcja bez bytów abstrakcyjnych
 2. Świętorzecka, Kordula :
  Ontologiczny dowód Gödla z ograniczoną redukcją modalności
 3. Wojciechowski, Eugeniusz :
  Klasyczny rachunek zdań w semantycznie przejrzystym sformułowaniu
 4. Sikora, Marek :
  Reguły czy hipotezy? Spór o interpretację wyrażeń językowych
 5. Teske, Joanna Klara :
  Poznawcza koncepcja sztuki i metodologia nauk humanistycznych wobec sprzeczności w dziele sztuki
 6. Dziobkowski, Bogdan :
  Uwagi o metodzie późnego Wittgensteina
 7. Puczyłowski, Tomasz A. :
  O argumentacji odwołującej się do implikatury konwersacyjnej
 8. Zając, Patryk :
  Próba systematycznej artykulacji metafilozofii Richarda Rorty’ego
 9. Mordka, Cezary :
  O możliwości wiedzy emocjonalnej. Zarys stanowiska
 10. :
  Wiedza-jak a umiejętność. O lingwistycznym aspekcie sporu intelektualizmu z praktykalizmem
 11. Wieczorek, Renata :
  Epistemologiczny kontekstualizm inferencyjny i deflacyjna teoria wiedzy
 12. Kaczmarek, Janusz :
  Ontologia formalna. Przykład: ontologia w Polsce
 13. Szubka, Tadeusz :
  Analityczna deflacja ontologii
 14. Czerniawski, Jan :
  Protofizyka a istota teorii względności
 15. Jodkowski, Kazimierz :
  Zasadnicza nierozstrzygalność sporu ewolucjonizm-kreacjonizm
 16. Gęgotek, Joanna :
  Geologia a religia. Współczesne spory o spory dawne
 17. Hull, Zbigniew :
  Ekofilozofia – przedmiot i pole problemowe
 18. Ciążela, Helena :
  Etyka wobec rozwoju cywilizacji współczesnej i generowanych przez nią zagrożeń globalnych
 19. Buczkowska, Janina :
  Reprezentacje poznawcze i znaczenia językowe. Niektóre konsekwencje informacyjnej teorii reprezentacji
 20. Kublikowski, Robert :
  Definicja perswazyjna – niemanipulacyjna czy manipulacyjna?
 21. Roszyk, Maksymilian :
  Relatywizm w sformułowaniu semantycznym a twardy problem relatywizmu poznawczego
 22. Ziółkowski, Adrian Andrzej :
  Krytyczna analiza badań eksperymentalnych dotyczących kontekstualizmu
 23. Dąbrowski, Andrzej :
  Wpływ emocji na poznawanie
 24. Przybylski, Łukasz :
  Rozszerzony model percepcji. O roli ciała w przeżyciu percepcyjnym
 25. Pobojewska, Aldona :
  Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm. Dyrektywa wycofania się prowadzącego z merytorycznej warstwy dialogu
 26. Walczak, Paweł :
  Rozmowa sokratyczna: założenia, przebieg, praktyka
 27. Wojcieszek, Krzysztof A. :
  Dydaktyka filozofii w wiekach średnich. Model św. Tomasza z Akwinu
 28. Woźniczka, Maciej :
  Ocena jakości kształcenia w dydaktyce filozofii
 29. Komsta, Monika A. :
  Aleksander z Afrodyzji: problem relacji między duszą a ciałem
 30. Górniak, Adam :
  Koncepcje teologii według Bonawentury i Tomasza z Akwinu
 31. Koszkało, Martyna :
  Woluntaryzm i intelektualizm w etyce Jana Dunsa Szkota
 32. Michałowska, Monika :
  Jak wyliczyć cnotę? Ilościowe ujęcie cnót w Kwestiach do Etyki Ryszarda Kilvingtona
 33. Drozdowicz, Zbigniew :
  Racjonalność afirmacji i racjonalność negacji typu kartezjańskiego
 34. Miklaszewska, Justyna :
  Radykalne Oświecenie a myśl współczesna
 35. Hensoldt, Agnieszka :
  Maksyma pragmatyczna a dychotomia teorii i praktyki
 36. Alechnowicz-Skrzypek, Iwona :
  Doświadczenie wewnętrzne a badanie procesów poznawczych. Psychologia w wybranych programach filozoficznych na początku XX wieku
 37. Lorenc, Włodzimierz :
  Filozofia hermeneutyczna: perspektywy jej rozwoju
 38. Konstańczak, Stefan :
  Tadeusza Czeżowskiego koncepcja etyki naukowej
 39. Zaręba, Marta :
  Reizm Tadeusza Kotarbińskiego a prakseologiczna koncepcja sprawstwa
 40. Przybysławski, Artur :
  Pojęcie świadomości uwarunkowanej w filozofii tybetańskiej
 41. Marlewicz, Halina :
  Co to znaczy tat tvam asi? Zarys hermeneutyki Ramanudży