B No 4 / 2012
 1. Rousseau, Jean-Jacques :
  O pochodzeniu melodii
 2. Rousseau, Jean-Jacques :
  Badanie dwóch zasad wysuniętych przez pana Rameau w jego broszurze Błędy muzyczne w „Encyklopedii”
 3. Taranienko, Filip :
  Rousseau i Rameau. Spór o zasady muzyki
 4. Skowron, Zbigniew :
  Muzyka w refleksji estetycznej i twórczości Jeana-Jacques’a Rousseau
 5. Bednarz, Irena :
  Rousseau w refleksji autorów polskich
 6. Fijałkowski, Adam :
  O francuskojęzycznych wydaniach i ilustracjach Emila Rousseau w XVIII wieku – zmienne kierunki interpretacji
 7. Godoń, Rafał :
  Edukacja jako sztuka. Emil Rousseau jako wyzwanie hermeneutyczne
 8. Miksa, Joanna :
  Emil jako projekt przebudowy wspólnoty politycznej poprzez wychowanie
 9. Rotkiewicz, Halina :
  Jean-Jacques Rousseau a kategoria „innego”
 10. Brykajło, Dominika :
  Społeczne źródła poczucia winy w ujęciu Rousseau
 11. Bacławski, Jarosław :
  Wola powszechna i jej stabilność według koncepcji J.J. Rousseau
 12. Hołówka, Jacek :
  Reguły polityczne i moralne
 13. Ostrowski, Janusz :
  Polityka i religia w myśli Rousseau
 14. Kawalec, Anna :
  Pomiędzy naturą a kulturą – widowiska według Jeana-Jacques’a Rousseau
 15. Czerzniewska, Jolanta :
  Zbieractwo jako krytyka kultury. Przypadek Rousseau
 16. Sadurska-Duffy, Ewa :
  Botanika jako źródło naukowej i osobistej refleksji
 17. Kamińska, Janina / Szybiak, Irena :
  Idee wychowawcze Jeana-Jacques’a Rousseau w przepisach dla szkół Komisji Edukacji Narodowej
 18. Sadowski, Maciej Andrzej :
  Projekty ustrojowe dla Korsyki i Polski jako konkretyzacja republikańskich postulatów Rousseau z Umowy społecznej
 19. Kucharczyk, Janusz :
  Tropem genewskich korzeni Jana Jakuba. Kalwińskie źródła koncepcji relacji między naturą a kulturą w fi lozofi i Rousseau
 20. Wlentowicz, Halina :
  Jan Jakub Rousseau – prekursor konceptu dialektyki oświecenia
 21. Popowicz, Kamil :
  Wpływ Rousseau na pierwszą teorię ewolucji Jeana-Baptiste’a Lamarcka
 22. Kilanowski, Marcin :
  O granicach wolności i groźbie tyranii. J.J. Rousseau i jego krytycy
 23. Wodzik, Justyna :
  Mary Wollstonecraft i feministyczna krytyka Emila J.J. Rousseau
 24. Szumlewicz, Katarzyna :
  Braterska umowa społeczna, czyli filozofia Jana Jakuba Rousseau w ujęciu Carole Pateman
 25. Pasterczyk, Piotr :
  Koncepcja umowy społecznej i natury człowieka u J.J. Rousseau w świetle teorii pożądliwości mimetycznej R. Girarda
 26. Stępnik, Andrzej :
  Wizja natury ludzkiej u Hobbesa i Rousseau w świetle współczesnych nauk