B No 1 / 2013
 1. Marian Przełęcki:
  O Iwaszkiewiczowskiej wizji świata
 2. Piotr Gutowski:
  Józefa Życińskiego koncepcja relacji między religią a nauką
 3. Tomasz Żuradzki:
  Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna
 4. Joanna Krzemkowska-Saja:
  Czy potrzebujemy pojęcia prawdy emocjonalnej?
 5. Adam Andrzejewski:
  Zjawisko artyfikacji jako inspiracja dla ontologii dzieł sztuki
 6. Zbigniew Ambrożewicz :
  Widzialność niewidzialnego. Las Meninas Diega Velázqueza
 7. Jacek Dębicki :
  Antropologia fi lozoficzna Gilberta de la Porrée a powstanie scholastycznej rzeźby wczesnogotyckiej
 8. Konrad Szocik:
  Traktat o trzech oszustach: Mojżeszu, Jezusie i Mahomecie jako przykład radykalnej krytyki religii pozytywnych
 9. Mateusz Pencuła:
  Kłopoty z Feuerbachem
 10. Artur Jochlik:
  Sprzeczność logiczna w systemie Hegla
 11. Witold Płotka:
  Redukcja transcendentalna jako zapytywanie. Fenomenologia Husserla a problem pytania
 12. Iwo Zmyślony:
  Michaela Polanyiego program filozofii postkrytycznej – krytyka metody wątpienia
 13. Sylwia Wilczewska:
  Problem wiedzy o Bogu w ujęciu A. Kenny’ego i D.Z. Phillipsa – analiza porównawcza
 14. Marcin Trepczyński :
  Tadeusza Bartosia wizja religii
 15. Maciej Musiał:
  Pragmatyczna dekonstrukcja filozofii? O Rortym raz jeszcze
 16. Anna Wójtowicz, Jan Winkowski:
  Jak nie powinno się obliczać stopnia wiarygodności argumentacji
 17. Andrzej J. Noras:
  Debata Trendelenburg – Fischer. Problem obiektywności Kantowskich form zmysłowości
 18. Tomasz Kubalica:
  Heinricha Rickerta krytyka teoretycznego intuicjonizmu
 19. Marta Ples - Bęben:
  Problem intuicji w filozofii Leona Brunschvicga
 20. Iwona Alechnowicz-Skrzypek :
  Rola doświadczenia wewnętrznego w poznaniu – Edmund Husserl a Richard Hönigswald
 21. Alicja Pietras :
  Nicolaia Hartmanna projekt syntezy dyskursu i intuicji
 22. Dorota Barcik:
  Dialektyka dyskursu i intuicji w filozofowaniu Karla Jaspersa
 23. Jan Kłos :
  Myślenie ukryte i wiedza osoby. Na marginesie rozważań Michaela Polanyiego
 24. Kazimierz Rynkiewicz:
  Na co stać intuicję i dyskurs? Analiza epistemologiczno-fenomenologiczna w oparciu o myśl Husserla i Foucaulta