B No 2 / 2013
 1. Robert B. Brandom :
  Jak filozofia analityczna zawiodła kognitywistykę
 2. Yarden Katz :
  Co poszło źle w sztucznej inteligencji? Rozmowa z Noamem Chomskym
 3. Tadeusz Szubka :
  Filozoficzne złudzenia kognitywistyki. Rorty i Brandom o założeniach i roszczeniach nowej dyscypliny
 4. Damian Leszczyński :
  Czy kognitywistyka może coś dać filozofii?
 5. Joanna Rączaszek-Leonardi :
  Dynamiczne i symboliczne oblicza kognitywistyki: sposoby integracji
 6. Jerzy Bobryk :
  Labirynty pojęciowe kognitywistyki. Dwa systemy poznawcze czy dwa sposoby działania ludzkiego umysłu?
 7. Marcin Miłkowski :
  Wyjaśnianie w kognitywistyce
 8. Jarek Gryz :
  Gdzie jesteś, HAL?
 9. Piotr Bołtuć :
  BICA jako szansa stworzenia świadomych maszyn
 10. Marcin Jażyński :
  Czy inżynier wie, co myśli jego robot?
 11. Krystyna Misiuna :
  Informacja kognitywna jako obszar badawczy kognitywistyki
 12. Piotr Łukowski :
  Logiczna analiza operacji zdefiniowanych w trzech konstrukcjach Davida Makinsona
 13. Katarzyna Budzyńska :
  Retoryczne strategie poznawcze
 14. Zbigniew Semadeni :
  Dziecinny egocentryzm poznawczy dotyczący stosunków przestrzennych a kwestia kształtowania się niezmienników w umyśle ludzkim
 15. Anita Pacholik-Żuromska :
  Wpływ zaburzeń orientacji czasoprzestrzennej na perspektywę pierwszoosobową
 16. Patrycja Maciaszek :
  Fałszywe wspomnienia: jak to się dzieje, że umysł pamięta coś, czego nie było?
 17. Remigiusz Szczepanowski :
  Metapoznawczy model świadomości emocji i empiryczne dowody na jego wykonalność
 18. Kinga Jęczmińska :
  Świadomość dostępu i świadomość fenomenalna
 19. Zbigniew Pietrzak :
  Funkcja eksploracji otoczenia w kształtowaniu zdolności do abstrahowania. Ujęcie ewolucjonisty
 20. Robert Poczobut :
  Naturalizowanie jaźni
 21. Mieszko Tałasiewicz :
  Zarys naturalistycznej koncepcji intencjonalności
 22. Józef Bremer :
  „Pojęcie ‘bólu’ zdobyłeś wraz z językiem”
 23. Jacek Hołówka:
  Doskonałe halucynacje
 24. Marcin Gokieli :
  Przezroczystość i struktura doznań. Michaela Tye’a dyskurs o doznaniach
 25. Paweł Grabarczyk :
  Czym się różni kategoryzacja od konceptualizacji?
 26. Katarzyna Paprzycka :
  Jak obalić E.J. Lowe’a obalenie teorii identyczności, czyli co by było, gdyby nie wszystkie neurony zachowały się tak, jak się rzeczywiście zachowały?
 27. Anna Kuder :
  O „metafizycznym” sceptycyzmie Davida Chalmersa
 28. Bogdan Dziobkowski :
  Nonfaktualizm a kognitywistyka
 29. Paweł Grabarczyk :
  Komputacjonizm kontratakuje